Obavještavaju se studenti da su rezultati ispita iz Trgovačkog prava, koji je održan 5.09.2018, uneseni u ISVU sustav te su  vidljivi putem tzv. studomata.

Upis ocjena u indekse održat će se u srijedu, 12. rujna 2018, u 14.30 sati, u kabinetu doc.dr.sc. Olivera Radolovića.

Prilikom upisa ocjena bit će moguće izvršiti uvid u ispite.

Pri upisivanju ocjena u ISVU sustav, upisana je "konačna ocjena" iz Trgovačkog prava, a studenti kojima je seminar utjecao na konačnu ocjenu, tj. studenti kojima je ocjena ostavrena na ispitu (dovoljan 2) povećana na ocjenu dobar (3) radi visoke seminarske ocjene, jesu studenti čiji JMBAG završava sa sljedeće 4 znamenke:

- 2656

- 4026

- 2997

- 2640

- 2908

- 4122

- 3541

- 4276

- 3578

- 3809

- 4047

- 3466

- 3856

(Ostalim studentima, ocjena ostvarena iz seminara, nije utjecala na konačnu ocjenu, stoga je u ISVU sustav, kao konačna ocjena, unesena ocjena ostvarena na ispitu).

 

U Puli, 10.09.2018.

Tea Hasić, mag. iur.

Popis obavijesti