Rezultati pisanog dijela ispita, kao i termin usmenog, objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

 

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti