Rezultati pisanog dijela ispita objavljeni su na e-ucenju (u dokumentariju).

Uvid u radove održat će se u četvrtak, 6.9.2018., u 12.00 h.

Usmeni dio ispita za studente koji su položili kolegij na roku 4.9.2018., održat će se u ponedjeljak, 10.9.2018., u 9 h, u kabinetu 47.

Katarina Kostelić

Popis obavijesti