REZULTATI PISMENOG ISPITA od 3.9.2018.

 

MARKETING

 

 1. 5129-E                 15           (5)
 2. 0303062733        15           (5)
 3. 4574-E                 15           (5)
 4. 4403-E                 15           (5)
 5. 02310033165     15           (5)
 6. 0303067467        14,5       (5)
 7. 4693-E                 14,5       (5)
 8. 4602-E                 14           (5)
 9. 4560-E                 14           (5)
 10. 4656-E                 14           (5)
 11. 4547-E                 14           (5)
 12. 4675-E                 13           (4)
 13. 4587-E                 12           (4)
 14. 4194-E                 11,5       (3)
 15. 3154-E                 11           (3)
 16. 4515-E                 11           (3)
 17. 4395-E                 11           (3)
 18. 3350-E                 10,5       (3)
 19. 4619-E                 10           (3)
 20. 4591-E                 10           (3)
 21. 4566-E                 10           (3)
 22. 4528-E                 10           (3)
 23. 1904-E                 10           (3)
 24. 3545-E                   9,5       (2)
 25. 4009-E                   9,5       (2)
 26. 3238-E                   9           (2)
 27. 0303064631          8           (2)
 28. 3488-E                   8           (2)

-------------------------------------------------------8

 1. 4153-E                   7
 2. 4609-E                   7
 3. 4636-E                   7
 4. 3230-E                   5,5
 5. 4398-E                   5
 6. 4559-E                   5
 7. 2596-E                   3,5
 8. 4672-E                   2
 9. 4503-E                   1
 10. 4519-E                   1
 11. 4588-E                   1
 12. 4604-E                   0
 13. 4632-E                   0
 14. 0303056971          0
 15. 4648-E                   0
 16. 3951-E                   0
 17. 4598-E                   0
 18. 4742-E                   0
 19. 4652-E                   0
 20. 3690-E                   0

 

 

MARKETING USLUGA

 

 1. 848-ED                 17           (3)
 2. 847-ED                 13           (2)

---------------------------------------------------------13

 1. 0303023694          5
 2. 841-ED                   4

 

 

ETIKA U MARKETINGU

 

 1. 4144-E                 11           (3)

-----------------------------------------------------8

 1. 3673-E                   5
 2. 4764-E                   4

 

 

ODRŽIVI MARKETING

 

 1. 4204-E                   5,5       (1)

 

 

NEPROFITNI MARKETING

 

 1. 741-ED                 12,5       (4)
 2. 0115035177        12           (4)

 

Upis ocjena za sve studente je u petak, 7.9.2018. u 11,30 sati.

Studentice Samanta Dobrilović i Ivana Šikljan koje polažu komisijski ispit pozivaju se na ispit u petak, 7.9.2018. u 12 sati.

 

Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat

Popis obavijesti