Na usmeni dio ispita kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića pozivaju se sljedeći studenti:

JMBAG studenta i ostvareni bodovi na pisanom ispitu

- 0303067189, 25/50

- 0303059666, 25/50

- 0303005031, 30/50

- 0303064631, 32/50

- 0303065207, 45/50

- 0303060419, 37/50

- 0303061122, 25/50

- 0303051514, 34/50

- 0303067628, 25/50

- 0145024758, 31/50

- 0303070919, 25/50

- 0303036192, 28/50

- 0303065324, 29/50

- 0303064311, 25/50

- 0303041612, 27/50

- 0303064701, 25/50

- 0303067792, 32/50

 

Ostali studenti nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića održat će se u utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, s početkom u 10.30 sati.

Uvid u pisane ispite kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića održat će se u utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, u vremenu od 10.00 do 10.30 sati.

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija (GRUPA A - drugi kolokvij, rezultati objavljeni na novim stranicama e-učenja kolegija ) i koji su prijavili ispit za ovaj ispitni rok pozivaju se na usmeni ispit kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, s početkom u 10.30 sati

 

Na usmeni dio ispita kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš pozivaju se sljedeći studenti:

JMBAG studenta i ostvareni bodovi na pisanom ispitu

- 0303006845, 46/50

- 0303057544, 41/50

- 0303065756, 33/50

- 0303057079, 36/50

- 0303058973, 36/50

- 0068214125, 31/50

- 0231033165, 26/50

- 0303059554, 25/50

- 0303067098, 31/50

- 0303056617, 28/50

- 0303065275, 26/50

- 0303063265, 28/50

- 0303057175, 30/50

- 0303042170, 26/50

 

Ostali studenti nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš održat će se u utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, s početkom u 10.30 sati.

Uvid u pisane ispite kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš održat će se u utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, u vremenu od 10.00 do 10.30 sati.

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija (GRUPA B - drugi kolokvij, rezultati objavljeni na novim stranicama e-učenja kolegija ) i koji su prijavili ispit za ovaj ispitni rok pozivaju se na usmeni ispit kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš utorak, 10. 7. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, s početkom u 10.30 sati

Popis obavijesti