Pozivaju se studenti koji su položili kolokvij iz Upravljanja cijenama da dođu na upis ocjena u petak 6. srpnja 2018. u 10,30 sati u kabinet 38.

 

U Puli, 4. srpnja 2018.          Doc. dr. sc. Dragan Benazić

Popis obavijesti