Rezultati pisanog dijela ispita objavljeni su na e-ucenju (u dokumentariju).

 

Uvid u radove održat će se u četvrtak, 5.7.2018., u 12.00 h.

Usmeni dio ispita za studente koji su položili kolegij na roku 3.7.2018., održat će se u ponedjeljak, 9.7.2018., u 9 h, u dvorani 303.

Popis obavijesti