Poštovani studenti, na e-ucenju su objavljeni rezultati 1. ispitnog roka iz kolegija Statistika, održanog 19.6.2018. Uvid u radove održat će se u četvrtak, 21.6.2018., u 13 h (redovite konzultacije u 12 h, neće se održati). Upis ocjena i usmeni dio ispita održat će se u utorak, 26.6.2018., prema rasporedu objavljenom na e-ucenju. Katarina Kostelić

Popis obavijesti