Poziva se studentica Petra Hadrović da se vezano uz upis ocjene putem e-maila javi doc.dr.sc. Sabini Lacmanović.

 

Popis obavijesti