Obavještavaju se studenti koji su položili ispit i kolokvirali iz navedenih kolegija, da će se upisi ocjena održati prema sljedećem rasporedu: 

Tržište rada i socijalna politika: 20.06.2018. u 8:30 sati u kab. 32

Ekonomika turizma (izvanredni): 20.06.2018. u 8:30 sati u kab. 32

Ekonomska povijest: 20.06.2018. u 12:00 sati u kab.32

Ljudski potencijali i ekonimija rada: 20.06.2018. u 12:30 sati u kab. 32

Za sve ostale studente koji će ispitu iz navedenih kolegija pristupiti na ispitnom roku (20.06.), upis će se održati u četvrtak 21.06. u 9:00 sati u ka. 32 

Popis obavijesti