Na usmeni dio ispita kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića pozivaju se sljedeći studenti:

JMBAG studenta i ostvareni bodovi na pisanom ispitu

- 0303057661, 25/50

- 0303067259, 48/50

- 0303044016, 32/50

- 0303066267, 38/50

- 0303065670, 30/50

- 0015222115, 43/50

- 0303056617, 40/50

- 0303065233, 25/50

- 0303064652, 30/50

- 0303015963, 49/50

- 0303067126, 31/50

- 030306582, 34/50

- 0303067841, 36/50

- 0303068048, 38/50

- 0303057768, 27/50

- 0303066085, 26/50

- 03030585781, 37/50

- 0303066017, 41/50

- 0303056643, 28/50

- 0303070833, 30/50

- 0066211827, 39/50

- 0303065184, 28/50

- 0066245516, 25/50

- 0303065371, 41/50

- 0303065686, 37/50

- 0303051561, 38/50 

 

Ostali studenti nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića održat će se u utorak, 19. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, s početkom u 10.30 sati.

Uvid u pisane ispite kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića održat će se u utorak, 19. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, u vremenu od 10.00 do 10.30 sati.

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija (GRUPA A - drugi kolokvij, rezultati objavljeni na novim stranicama e-učenja kolegija ) i koji su prijavili ispit za ovaj ispitni rok pozivaju se na usmeni ispit kod izv.prof.dr.sc. Manuela Benazića srijedu, 20. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 19, s početkom u 10.00 sati

 

Na usmeni dio ispita kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš pozivaju se sljedeći studenti:

JMBAG studenta i ostvareni bodovi na pisanom ispitu

- 0303058312, 25/50

- 0303065826, 27/50

- 0303065254, 29/50

- 0303065805, 26/50

- 0303065938, 25/50

- 0303068170, 25/50

- 030365922, 33/50

- 0303051514, 29/50

- 0303057378, 25/50

- 0303065574, 45/50

- 0303059437, 31/50

- 0303064556, 25/50

- 0303057502, 25/50

- 0303057544, 26/50

- 03030507462, 30/50

- 0303064668, 25/50

- 0303057859, 25/50

- 0303065324, 25/50

 

Ostali studenti nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš održat će se u utorak, 19. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, s početkom u 10.30 sati.

Uvid u pisane ispite kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš održat će se u utorak, 19. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, u vremenu od 10.00 do 10.30 sati.

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija (GRUPA B - drugi kolokvij, rezultati objavljeni na novim stranicama e-učenja kolegija ) i koji su prijavili ispit za ovaj ispitni rok pozivaju se na usmeni ispit kod doc.dr.sc. Marte Božina Beroš utorak, 19. 6. 2018. u Preradovićevoj 1/1, u kabinetu br. 41, s početkom u 10.30 sati

Popis obavijesti