Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

FET "Dr. Mijo Mirković"

Katedra za marketing

 

Rezultati - Istraživanje tržišta i marketinga

833-ED --- 76 --- vrlo dobar (4)

 

Usmeni dio ispit i upis ocjena održat će se u petak 15. lipnja u 10 sati u kabinetu 38.

 

Rezultati - Upravljanje cijenama

1. 0303064722 --- 50 --- dovoljan (2)

Usmeni dio ispit i upis ocjena održat će se u petak 15. lipnja u 10 sati u kabinetu 38.

 

Rezultati - Politika konkurencije

1. 0303043589 --- 80 --- vrlo dobar (4)

2. 0303065093 --- 77 --- vrlo dobar (4)

3. 0303059783 --- 75 --- vrlo dobar (4)

4. 0115059450 --- 65 --- dobar (3)

5.0303057731 --- 63 --- dobar (3)

6. 0303057614 --- 55 --- dovoljan (2)

7. 0303059736 --- 50 --- dovoljan (2)

Upis ocjena održat će se u petak 15. lipnja u 10 sati u kabinetu 38.

 

U Puli, 13. lipnja 2018.                      Doc. dr. sc. Dragan Benazić

Popis obavijesti