Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 14.06.2018., u 12:45 u kabinetu br. 31.

doc.dr.sc. Sabina Lacmanović

Rbr. JMBAG Rbr. izlaska Rbr.izl u ak.god Pismeni ispit (ukupno: 40 bodova)
1 0303040379 2 2 28,5
2 0015215972 1 1 26
Popis obavijesti