OGLASNA PLOČA FET-A:

Rezultati ispita iz kolegija Osnove EU, održanog 12. lipnja 2018., objavljeni su na e-učenju.

Popis obavijesti