Rezultati kolokvija (II) iz kolegija Regionalna ekonomika objavljeni su na e-učenju.

U četvrtak, 7. lipnja 2018., predavanja će se održati prema rasporedu od 12:30 h.

Popis obavijesti