OGLASNA PLOČA FET-A:

Ispit su položili: Marko Diklić (Vrlo dobar 4); Magdalena Panić (Dovoljan 2); Dora Francetić (Dovoljan 2); Sanja Križanac (Dovoljan 2); Kristina Kovač (Dovoljan 2); Suzana Džepina (Dovoljan 2); Andrea Kadović (Dovoljan 2). Upis ocjena održat će se u srijedu 16.05.2018. u 10:00 u uredu prof. emeritusa Soumitra Sharme.

Soumitra Sharma, prof. emeritus

Popis obavijesti