Rezultati I. kolokvija nalaze se na portalu e-učenja. 

Popis obavijesti