OGLASNA PLOČA FET-A:

Rezultati pisanog dijela ispita zajedno sa terminima usmenog, objavljeni su na stranicama e-učenja (novo).

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti