OGLASNA PLOČA FET-A:

Na temelju natječaja za dodjelu stipendije za boravak u inozemstvu odlaznim studentima koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i kojima je odobrena međunarodna mobilnost u okviru programa Erasmus+ (KLASA: 604-04/18-01/01, URBROJ: 380-06-18-01), od 13. veljače 2018., Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je prijedlog rang liste za dodjelu stipendije:

Rok za pisani prigovor je osam dana od dana objavljivanja rang liste. Prigovor se dostavlja isključivo poštom Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Zagrebačka 30, 52100 Pula

s naznakom:

za „Prigovor na Natječaj za dodjelu stipendija odlaznim studentima“.

Popis obavijesti