OGLASNA PLOČA FET-A:

Rezultati pisanoga ispita od 12. veljače 2018. objavljeni su na e-učenju kolegija.

Maja Novak, pred.

Popis obavijesti