OGLASNA PLOČA:
Oglasna ploča - za studente
Pismeni dio ispita položili su: 0303066204 0145024758 0303067189 0303005325 0303080670 0062053156 0303040524 0303066774 0303057502 0303064813 0303066085 0303049241 0303057609 0303064701 0303069510 0303071071 0303066001 0303010988 0303066181 0066245516 0303066699 0303064535 0303070924 0303064332   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 13.00 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Upravljanje razvojem turizma, održanog 17. rujna 2018., objavljeni su na e-učenju.
Pismeni dio ispita položili su: 0035187140 0116134473 0303057614 0303059367 0303065602 0303065296 0115059450 0303067285 0303068006 0303065831 0303067815 0303068170 0115059611 0303065938 0303059330 0303029180 0303051241 0303051759 0303064673   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 12.00 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Međunarodna ekonomija, održanog 17. rujna 2018., objavljeni su na e-učenju.
1. 0303056302    -  30/50 2. 0015215972    -  39/50 Upis ocjena održat će se u četvrtak, 20.09.2018. u 11:00 sati u kabinetu br. 50. doc.dr.sc. Sabina Lacmanović
Rezultati
Upis
Ispit iz gore navedenih kolegija održat će se u dvorani 402 s početkom u 13.00 sati.
Termin usmenog dijela ispita
Dana 19.9. neće se održati konzultacije iz kolegija Njemački jezik te će se iste održati 24.9. u 15.00 sati
Rezultati pisanih ispita održanih 18. rujna 2018. objavljeni su na stranicama e-učenja. Maja Novak Lađarević
Rezultati ispita iz gore navedenog kolegija su sljedeći: 0303066160 Dovoljan 2; 0303049829 - Izvrstan 5; 0303067911 - Dobar 3; 0303051054 - Dovoljan 2; 0303065350 - Dovoljan 2; 0145009555 - Vrlo dobar 4; 0303068123 - Dovoljan 2; 0303064278 - Dobar 3; 0303064486 - Dovoljan 2; 0303023423 - Dovoljan 2; 0303065324 - Dobar 3; 0303066316 - Dovoljan 2; 0242023286 - Dovoljan 2;  0303071071 - Vrlo dobar 4; 0303056776 - Dovoljan 2; 0303070919 - Izvrstan 5; 0303067290 - Dovoljan 2; 0303051647 - Dovoljan 2; 0303065943 - Dovoljan 2; 0303065249 - Dovoljan 2; 0068227263 - Dovoljan 2; 0303071066 - Dovoljan 2; 0303067334 - Vrlo dobar 4; 0303059736 - Dovoljan 2; 0067520633 - Dobar 3; 0303057864 - Vrlo dobar 4.   Upis ocjena održat će se u srijedu 19.09.2018. u 12:00h u uredu 55. Za sve dodatne informacije doći u vrijeme konzultacija.  izv.prof.dr.sc. Daniel Tomić
Obavještavaju se studenti da će se konzultacije sutra (19.09.) održati od 8:00-9:00 h. prof.dr.sc. Jasmina Gržinić  
Pismeni dio ispita položili su: 0303041397 0303056568 0303031773 0015222115 0303040342 Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 20.09.2018. godine u 14.40 sati.
Ispit iz kolegija Njemački jezik održat će se 24.09. u 16.30, umjesto 21.09.  
Ispiti iz kolegija Regionalna ekonomika i Urbana ekonomika održat će se u četvrtak, 20. rujna 2018., u 8:00 h, u dvorani 202.
Rezultati ispita iz gore navedenih kolegija su sljedeći: 0303037207 - Dobar (3); 0145012227 - Dobar (3); 0067434790 - Dovoljan (2); 0303023694 - Dobar (3); 0303041883 - Dovoljan (2); 0303040363 - Izvrstan (5); 0145033561 - Dobar (3); 0303036283 - Dobar (3); 0303048933 - Dobar (3). Upis ocjena održat će se u srijedu 19.09.2018. u 12:00h u uredu 55. Za sve dodatne informacije doći u vrijeme redovnih konzultacija. izv.prof.dr.sc. Daniel Tomić  
Umjesto u četvrtak, konzultacije će se održati u utorak 18.9.2018., od 15.00- 16.00 sati.
Pisani dio ispita održat će se 18/09 s početkom u 13.30 sati, dvorana 402. Predmetna nastavnica: izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
Pisani dio ispita održat će se 18/09 s početkom u 13.30 sati, dvorana 402. Predmetna nastavnica: izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
U ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, konzultacije se zbog spriječenosti nastavnika neće održavati. Nadoknada konzultacija će biti u srijedu, 19. rujna 2018. godine, od 7 do 8 sati. doc. dr. sc. Tihomir Orehovački
U ponedjeljak, 17. rujna 2018., konzultacije će se održati od 10:00 do 11:00 h (zbog održavanja ispita).
Dodatni termin konzultacija je u petak, 14.9.2018. od 11,30 do 13,30. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat
Obavještavju se studenti da će se ispitni rok održati kako je planirano, 17.IX.2018. godine u 08.00 sati u natavničkom kabinetu broj 18. 
U ponedjeljak, 17.9.2018. godine konzultacije se neće održati u uredovno vrijeme zbog održavanja ispita, već će se iste održati u utorak, 18.9.2018. godine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
Rezultati pismenog ispita postavljeni su na e-učenje.  Upis ocjene biti će organiziran u četvrtak, 13.09.2018. u 10,00 sati  kao i uvid u pismene ispite.  Tjedne konzultacije održati će se u četvrtak 13.09.2018. u 11 sati umjesto u srijedu 12.09. zbog službene spriječenosti predmetnog nastavnika Doc.dr.sc. Tamara Floričić
12.9.2018. konzultacije se neće održati. Doc. dr. sc. Dražen Alerić 
Rezultati ispita iz Javnih financija kod prof. emeritusa S.Sharme - 11.09.2018.:  0303008327 Dovoljan (2); 0303057661 Dovoljan (2); 0303057698 Dobar (3). Upis ocjena održat će se u srijedu 12.09.2018. u 12:00h u uredu prof. Sharme. Za sve dodatne obavijesti oko ispita doći u navedeno vrijeme Soumitra Sharma, prof.emeritus
Poštovani studenti i studentice, rezultati ispita iz kolegija Organizacijsko ponašanje održanog 6.9.2018. dostupni su na poveznici . Doc.dr.sc. Morena Paulišić
Poštovani studenti i studentice,  u privitku se nalaze rezultati ispita kolegija Operacijski menadžment održan dana 4.9.2018. Doc.dr.sc. Morena Paulišić
Rezultati ispita objavljeni su na stranici e-učenja.
Rezultati ispita objavljeni su na stranici e-učenja. Studenti koji ne mogu pristupiti kolegiju putem e-učenja neka se za rezultate jave na agalant@unipu.hr
Poštovani studenti i studentice, na poveznici se nalaze rezultati ispita kolegija Menadžment ( 6 ECTS) održanog 4.9.2018. Doc.dr.sc. Morena Paulišić
Poštovani studenti i studentice , na poveznici se nalaze rezultati ispita kolegija Management ( 9 ECTS) održanog 5.9.2018. doc.dr.sc. Morena Paulišić
Obavještavaju se studenti da su rezultati ispita iz Trgovačkog prava, koji je održan 5.09.2018, uneseni u ISVU sustav te su  vidljivi putem tzv. studomata. Upis ocjena u indekse održat će se u srijedu, 12. rujna 2018, u 14.30 sati, u kabinetu doc.dr.sc. Olivera Radolovića. Prilikom upisa ocjena bit će moguće izvršiti uvid u ispite. Pri upisivanju ocjena u ISVU sustav, upisana je "konačna ocjena" iz Trgovačkog prava, a studenti kojima je seminar utjecao na konačnu ocjenu, tj. studenti kojima je ocjena ostavrena na ispitu (dovoljan 2) povećana na ocjenu dobar (3) radi visoke seminarske ocjene, jesu studenti čiji JMBAG završava sa sljedeće 4 znamenke: - 2656 - 4026 - 2997 - 2640 - 2908 - 4122 - 3541 - 4276 - 3578 - 3809 - 4047 - 3466 - 3856 (Ostalim studentima, ocjena ostvarena iz seminara, nije utjecala na konačnu ocjenu, stoga je u ISVU sustav, kao konačna ocjena, unesena ocjena ostvarena na ispitu).   U Puli, 10.09.2018. Tea Hasić, mag. iur.
Konzultacije će se održati u srijedu, 12/09 u 8.30 (kab. 30), umjesto četvrtka, 13/09.  izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
Umjesto ponedjeljka, 10.9., konuultacije će se održati u utorak 11.9. od 15 do 17 sati. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat
Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenja.
Rezultati ispita iz kolegija Regionalna ekonomika objavljeni su na e-učenju.
U ponedjeljak, 10.9.2018., konzultacije će se iznimno održati u 11 h. Katarina Kostelić
Umjesto u ponedjeljak 10. rujna konzultacije će se održati u utorak 11. rujna u terminu od 9.00 do 10.00 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Međunarodna ekonomija, održanog 3. rujna 2018., objavljeni su na e-učenju.
Dodatne konzultacije će se održati u petak, 7.9.2018. u 13 sati. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat
Na stranici kolegija na E-učenju objavljeni su rezultati završnog pisanog ispita održanog 3.9.2018. godine.
Upis
Rezultati
Pismeni dio ispita položili su: 303057565 303067105 303058718 303064759 303059005 303050538 303064722 303066197 303062684 178014386 303064652 303059388   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 10.09.2018. godine u 11.30 sati.
Pismeni dio ispita položili su: 303064418 303067542 303058284 303059575 303056617 303057378 303056568 303066038 303056552 303071071 303045172   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 10.09.2018. godine u 10.30 sati
Rezultati ispita iz kolegija Osnove EU (održanog 3. rujna 2018.) objavljeni su na e-učenju.
1. 0145027765   25/50 Upis ocjene održat će se u četvrtak, 06.09.2018., u 11:00 sati u kabinetu br. 31. doc.dr.sc. Sabina Lacmanović  
U četvrtak 6.9., konzultacije će se održati od 9-10h.  
5.9.2018. konzultacije će se održati u dvorani TCR. Doc. dr. sc. Dražen Alerić 
Rezulati ispita iz kolegija Mikroekonomija I su sljedeći: 0303065345 - Izvrstan 5; 0303067189 - Dovoljan 2; 0303067035 - Dovoljan 2; 0303066251 - Dovoljan 2; 0303062983 - Dobar 3; 0303066587 - Dovoljan 2; 0303065777 - Vrlo dobar 4; 0303049701 - Vrlo dobar 4; 0303067131 - Dobar 3; 0303064423 - Dovoljan 2; 0303065602 - Vrlo dobar 4; 0303065296 - Vrlo dobar 4; 0303065847 - Dobar 3; 0303066769 - Izvrstan 5; 0303064701 - Dobar 3; 0303068170 - Vrlo dobar 4; 0303065163 - Dobar 3; 0303065233 - Vrlo dobar 4; 0336001706 - Dobar 3; 0303066321 - Izvrstan 5; 0283026198 - Dobar 3; 0303055240 - Dovoljan 2; 0303066038 - Izvrstan 5; 0303065938 - Dobar 3; 0303055074 - Vrlo dobar 4; 0303064738 - Dovoljan 2; 0303065228 - Dovoljan 2; 0303051759 - Dovoljan 2; 0303058380 - Dovoljan 2; 0303067953 - Dovoljan 2; 0303067238 - Dobar 3. Upis ocjena održat će se u srijedu 05.09.2018. u 11:20h u uredu 55. Za sve dodatne informacije doći u vrijeme redovnih konzultacija.       izv.prof.dr.sc. Daniel Tomić
Rezultati ispita (i konačne ocjene) iz gore navedenih kolegija, održanih 04.09.2018. u 08.30h su sljedeći: 0303037067 - Dovoljan 2; 0303041841 - Vrlo dobar 4; 0303040433 -  Izvrstan 5; 0313011315 - Vrlo dobar 4; 0303028092 - Izvrstan 5; 0303047070 - Izvrstan 5; 0303043409 - Dovoljan 2; 0303055326 - Izvrstan 5; 0303049262 - Vrlo dobar 4. Upis ocjena održat će se u srijedu 05.09.2018. u 11:00h u uredu 55. Za sve dodatne informacije pristupiti redovnim konzultacijama srijedom.            izv. prof.dr.sc. Daniel Tomić
Rezultati ispita iz kolegija MTiP održanog 04.09.2018. Konačna ocjena po studentima: 0303040524 -  Dobar (3); 0114021538 - Nije izašao/la na ispit; 0303056622 -  Nije položio/la; 0303031773 - Dobar (3); 0303060328 - Dovoljan (2). Upis ocjena održat će se sutra, 05.09.2018. u 11h u uredu 55. Za sve dodatne informacije doći na konzultacije.                               izv.prof.dr.sc. Daniel Tomić
Izmjena termina konzultacija tijekom rujna 2018. godine
Ispit kod doc. dr. sc. Ive Slivar održat će se u dvorani 303 , umjesto u dvorani 203, zbog preuređenja.
Pismeni dio ispita položili su:   0303040342 0303040524 0303043071 0303062359 0303056846   Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 6. rujna 2018. u 14.50 sati.  
Pismeni dio ispita položili su: 1.      0303049187 2.      1003021995 Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 6.09.2018. godine u 14.40 sati.
Rezultati pisanih ispita od 3. rujna 2018. objavljeni su na e-učenju. Maja Novak Lađarević
1. 0303057518   22,5/50 2. 0303051470   18/50 doc.dr.sc. Sabina Lacmanović  
Usmeni ispit/upis ocjene iz kolegija Engleski jezik I/3 održati će se u srijedu 05.09.2018 od 8:00 h u kabinetu 34. Prof. dr. sc. Moira Kostić-Bobanović
U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine, konzultacije će se održati u terminu od 8:00 do 9:00 sati u kabinetu 17 (Preradovićeva 1/1). doc. dr. sc. Tihomir Orehovački
Pozivaju se studenti na sudjelovanje na jedinom europskom Festivalu o hotelskim operacijama: Hotel Operations Weekend (HOW) Festival. HOW se održao prvi put 2017.godine te je okupio više od 500 sudionika – prvenstveno hotelijera (direktora hotela, voditelja operacija i hotelskih odjela). Panelisti na HOW su bili hotelijeri iz cijele Europe, njih preko 50 (od kojih 35 međunarodnih). Ove godine mogućnost sudjelovanja na HOW  pružaju se i studentima, po mnogo povoljnijim uvjetima, kako bi čuli sve o trendovima u hotelskim operacijama iz prve ruke – od hotelijera. HOW Festival se ove godine održava 3.-5.10. u Poreču, a cijena studentske akreditacije bi iznosila 250,00 kn (85% popusta na regularnu cijenu).  Studenti turizma, kao budući menadžeri i lideri hrvatskoga turizma, trebali bi sudjelovati na HOW Festivalu jer na najbolji način prate trendove, nove tehnologije i operativne procese unutar hotela. Također, obzirom na brojnost međunarodnih panelista koje studenti nemaju prilike vidjeti svaki dan, istima mogu postavljati pitanja i predstaviti svoje ideje te komunicirati u neformalnom dijelu programa. Dodatno, HOW Festival je savršeno mjesto za studente jer osim edukacije, radionica, i pregršt profesionalnih i zanimljivih panelista HOW priprema party koji služi umrežavanju sudionika Festivala te tako mogu steći dragocjena poznanstva za budućnost. Zainteresirani studenti se mogu prijaviti za sudjelovanje putem online prijavnice < https://www.howfestival.com/akreditacije-s/ > , a za sve dodatne informacije kolega Fran Mihaljević stoji vam na raspolaganju na fran@howfestival.com < mailto:fran@howfestival.com > .
Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok održati kako je najavljeno 03.09.2018. godine u 08.00 sati u nastavničkom kabinetu broj 18.
U ponedjeljak, 3.9.2018. godine konzultacije se zbog održavanja ispita neće održati, već će se iste održati u utorak, 4.9.2018. u vremenu od 10:30 do 11:30 sati.
Važne izmjene  na kolegiju  "Monetarna ekonomija" mogu se pronaći na novom e-učenju kolegija .
Zbog službene spriječenosti dana 19.07.2018. konzultacije se neće održati.
U četvrtak, 19.07.2018., konzultacije će se održati od 13:00 do 14:00 sati.
Obavještavaju se studenti da će se konzultacije planirane za ponedjeljak, 23.07., održati u utorak 24.07.2018. godine u 08.00 sati.
  Obavještavaju se studenti da će se konzultacije u srijedu, 18.07. (zadnje prije godišnjeg odmora) održati    u periodu od 8:00-9:00 h.   Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Umjesto u četvrtak, 19. srpnja, konzultacije će se održati u srijedu, 18. srpnja od 11 do 12 sati. izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar
Rezultati ispitnog roka 10.07.2018. objavljeni su na e-ucenju.  Konzultacije ce se odrzati dana 12.07.2018.  od 11,00 - 12,00 sati kada ce biti organiziran upis ocjene i uvid u pismeni ispit.  
Rezultati ispita održanog 05.07.2018. objavljeni su na stranicama e-učenja (novo). Studenti koji nemaju pristup kolegiju putem e-učenja (novo) (Poslovno računovodstvo: 9 ECTS) za rezultate neka se jave predmetnoj asistentici na e-mail: agalant@unipu.hr
Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenja (novo).
Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenja (novo).
Obavještavaju se studenti da će se konzultacije u srijedu (11.07.) održati od 8:00 - 9:00 h.   prof.dr.sc. Jasmina Gržinić
Rezultati ispita iz kolegija Međunarodna ekonomija, održanog 2. srpnja 2018., objavljeni su na e-učenju.
Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok planiran za 11.VII., održati kako je najavljeno , ali u 08.00 sati u kabinetu broj 18 (upravna zgrada FET-a).
Rezultati ispita iz kolegija Regionalna ekonomika, održanog 5. srpnja 2018., objavljeni su na e-učenju.
Student JMBAG 0303010470 poziva se na komisijski ispit iz kolegija Marketing u utorak, 10.7.2018. u 10 sati u kabinetu br. 38. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat
Umjesto u ponedjeljak 9.srpnja konzultacije će se održati u utorak 10. srpnja od 11.00 do 12.00 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Urbana ekonomika, održanog 5. srpnja 2018., objavljeni su na e-učenju. L. Tijanić
Usmeni dio ispita održanog 6.7.2018, iz Ekonomske sociologije održati će se 9.7.2018 s početkom u 10:00 h u kabinetu 14.
Rezultati ispita iz kolegija Osnove EU, održanog 2. srpnja 2018., objavljeni su na e-učenju. L. Tijanić
Rezultati ispita iz kolegija Upravljanje razvojem turizma, održanog 2. srpnja 2018., objavljeni su na e-učenju. L. Tijanić
1. JMBAG: 0145027765,  bodovi: 18,5/50. doc.dr.sc. Sabina Lacmanović
Na stranici E-učenja kolegija objavljeni su rezultati pisanog završnog ispita.
Cijenjene studentice i studenti, pozivamo Vas da nam se kao važni dionici, pridružite u internom auditu Sustava upravljanja kvalitetom -  FET'Q. Iskoristite priliku da iznesete svoja studentska iskustva i stavove o nastavnom procesu, dostupnosti potrebnih resursa, izvannastavnim aktivnostima i mobilnosti. Razgovor sa studentima zakazan je za utorak, 10.07.2018., u 13:30h, u Vijećnici FET-a. Vidimo se! Tim internih auditora
Pismeni dio ispita položili su:   0303034642   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja u 10.45 sati.
Pismeni dio ispita položili su:   0243024754 0303049262   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja u 10.30 sati.
Pismeni dio ispita položili su:   0303034850 0303049241 0115062645 0303041836   Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja u 10.00 sati.
Ispit iz kolegija Mikroekonomija I (preddiplomski studij) održan 04.07.2018. u 08:30h položili su studenti s sljedećim ocjenama: 0303067488 - Vrlo dobar (4); 0303067259 - Izvrstan (5); 0303065805 - Dovoljan (2); 0303067696 - Dovoljan (2); 0303062978 - Dovoljan (2); 0303057378 - Vrlo dobar (4); 0303064311 - Dobar (3); 0303066363 - Dovoljan (2); 0303066001 - Dovoljan (2); 0303066197 - Dovoljan (2); 0303065184 - Dobar (3); 0303065868 - Dovoljan (2); 0303064673 - Dovoljan (2); 0303062733 - Dobar (3); 0303044180 - Vrlo dobar (4); 0303064332 - Dovoljan (2); 0303067355 - Dovoljan (2). Upis ocjena održat će se u četvrtak 05.07.2018. u 10:00h u uredu 55. Za sve ostale informacije i uvid u ispite doći u vrijeme redovnih konzultacija. doc.dr.sc. Daniel Tomić
Rezultati ispita iz gore navedenih kolegija održanih 04.07.2018. u 08:30h su:  0303044406 -  Dobar (3); 0303008561 -  Dobar (3); 0303044469 -  Dobar (3); 0303055347 - Dobar (3); 0303051722 - Izvrstan (5); 0303050361 - Izvrstan (5); 0303050996 - Dovoljan (2). Upis ocjena održat će se u četvrtak 05.07.2018. u uredu 55 u 10:00h. Za sve dodatne obavijesti te uvid u ispite doći u vrijeme redovnih konzultacija. doc.dr.sc. Daniel Tomić
Pozivaju se studenti koji su položili kolokvij iz Upravljanja cijenama da dođu na upis ocjena u petak 6. srpnja 2018. u 10,30 sati u kabinet 38.   U Puli, 4. srpnja 2018.          Doc. dr. sc. Dragan Benazić
Ispit iz MTiP održanog dana 04.07.2018. u 08:30 položili su: 0303040342 - Dobar (3) i 0303056690 - Dobar (3). Upis ocjena održat će se u četvrtak 05.07.2018. u 10:00h u uredu 55. Za sve dodatne informacije i uvid u ispit doći u vrijeme redovnih konzultacija. doc.dr.sc. Daniel Tomić  
Pismeni dio ispita položili su:   0303052121 0303065670 0303051054 0115009834 0303070737   Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 5. srpnja u 15.00 sati.
Pismeni dio ispita položili su:   0115071828 0303067542 0303066017 0036373259 0303067467 0303057378 0303069510 0303062359 0303065184   Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 5. srpnja u 14.40 sati.  
Pozivaju se studenti da pristupe upisu ocjene/usmenom ispiti iz kolegija Engleski jezik I/3 u srijedu 4.07. od 8:00 u kb. 34. Prof.dr.sc. Moira Kostić-Bobanović
Za upis ocjena potrebno je ostvariti min. 25 bodova. Upis ocjena održat će se u srijedu, 04.07.2018., u 11:00 sati u kabinetu br. 50. doc.dr.sc. Sabina Lacmanović Rbr. JMBAG Rbr. izlaska Rbr.izl u ak.god Pismeni ispit ukupno 50 bodova 1 0145023152 2 2 21 2 0303042368 3 3 33 3 0303036075 3 3 29,5 4 0303059164 4 4 17,5 5 0303050195 4 1 x 6 0303035863 4 2 x 7 0303047546 1 1 x 8 0303043589 2 2 25,5 9 0303059645 3 3 28,5 10 0303051764 5 5 14,5
Poštovani studenti, usmeni dio ispita održat će se u kabinetu prof. Boljunčića u četvrtak, 5. srpnja 2018. (kabinet 20, Preradovićeva 1/1, prizemlje), prema rasporedu objavljenom na e-ucenju.
Rezultati ispitnog roka: 1. JMBAG: 2424007155, broj bodova: 24,5/40. Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 05.07.2018. u 11:15 u kabinetu br. 31. doc.dr.sc. Sabina Lacmanović        
Rezultati ispita iz kolegijâ Engleski jezik I/1 i Engleski jezik I/2 od 2. srpnja 2018. objavljeni su na e-učenju. Maja Novak
Rezultati ispita iz Javnih financija kod prof. emeritusa S.Sharme održanog 02.07.2018. u 08:30h: 0303050884 - Dovoljan (2); 0303051491 - Dovoljan (2); 0303035975 - Dovoljan (2); 0303050335 - Dovoljan (2); 0303006845 - Dovoljan (2);  0303057544 - Dovoljan (2). Upis ocjena održat će se u utorak 03.07.2018. u uredu prof. Sharme u 10:00h. prof.emeritus Soumitra Sharma
Konzultacije će se umjesto ponedjeljka, 2. srpnja, održati u utorak, 3. srpnja od 12 do 13 sati. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat
Konzultacije kod Prof.dr.sc. Marinko Škare održat će se 11.07. u 12.00 u kabinetu profesora umjesto 04.07. zbog sluzbene odstutnosti Profesora. 
Upisi ocjena iz kolegija Makroekonomski management i Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje te Ekonomska filozofija umjesto 03.07. bit će 11.07. u 12.00 u kabinetu profesora (Prof.dr.sc. Marinko Škare). 
U ponedjeljak, 2. srpnja 2018., konzultacije će se održati od 10:00 do 11:00 h (zbog održavanja ispitnog roka).