CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERA:
Centar za razvoj karijera FET-a

Centar za razvoj karijera pri FET-u djeluje kao posrednik između studenata i poslodavaca s krajnjim ciljem povećanja efikasnosti i učinkovitosti zapošljavanja mladih tijekom i nakon studija. Centar predstavlja i jedinicu koja koordinira izvođenje studentske prakse pri FET-u koja je integrirana u nastavni proces putem studentskih praktikuma i na dobrovoljnoj bazi. Studenti imaju mogućnost da obavljaju praksu u nekim od najvećih poslovnih subjekata u Hrvatskoj. Temeljna je uloga Centra posredovanje između ciljnih skupina, asistencija u svim fazama istraživanja karijere te planiranje i razvoj karijera studenata od početka studija pa nadalje.

 

Temeljni cilj:

 • Povećati konkurentnost diplomiranih studenata FET-a na tržištu rada i kvalitetu njihovog zapošljavanja, putem nadogradnje njihovih znanja, umrežavanja te upravljanja njihovom karijerom

Specifični ciljevi:

 • Umrežavanje ciljnih skupina, a to su studenti, poslodavci i alumni
 • Stvaranje baze podataka studenata i poslodavaca
 • Edukacija studenata o tržištu rada i zapošljavanju
 • Razvijanje vještina upravljanja karijerom
 • Pružanje potpore studentima putem savjetovanja i usmjeravanja
 • Povećanje stope zapošljavanja mladih nakon studija i njihove konkurentnosti na tržištu rada

Aktivnosti Centra za razvoj karijera usmjerene su na:

 • Posredovanje pri zapošljavanju
 • Umrežavanje poslodavaca i studenata
 • Individualna i grupna karijerna savjetovanja
 • Profesionalno usmjeravanje - identificiranje ciljeva, opcija, interesa, vrijednosti i vještina
 • Upoznavanje sa mogućnostima daljnjeg školovanja i mogućnostima na tržištu rada
 • Gostujuća predavanja i posjećivanje poslodavaca
 • Prenošenje znanja i iskustva te motiviranje mladih
 • Davanje preporuka studentima
 • Dani karijere, karijerne panel diskusije, networking
 • Pripravništvo na 1 dan
 • Promocija nacionalnih i internacionalnih prilika za studente
 • Edukativne radionice – CV, zamolba, simulacije intervjua, testiranja, komuniciranje E-mailom, Skype-om i telefonom, korištenje društvenih mreža
 • Stvaranje suradnje i partnerstva te otvorena i direktna komunikacija Centra za razvoj karijera s poslodavcima
 • Suradnja s centrima drugih Fakulteta i Sveučilišta, u Hrvatskoj i svijetu

Voditelj Centra: Doc. dr. sc. Dean Sinković, MBA 

Kontakt: