Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Diplomski studij

Kada se provode upisi na diplomski studij?

Prijave kandidata za upis na diplomski studij započinju 1.7.2021. putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stanici diplomski.studij.hr. Kalendar aktivnosti i važne datume možete pronaći na mrežnim stranicama studij.hr, kao i sve detalje o procesu prijava.
Upoznajte se s ponudom FET-a u našoj sekciji za buduće studente.

Natrag na vrh

Koji su uvjeti za upis na diplomski studij na FET-u?

Za upis na diplomski studij potrebno je imati 180 ECTS bodova s preddiplomske razine.

Natrag na vrh

Koji dokumenti su potrebni za upis na diplomski studij?

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti Središnjem prijavnom uredu. Više informacija o procesu prijava pronađite na studij.hr.

Natrag na vrh

Gdje i kada odabirem studijski smjer?

U sustavu diplomski.studij.hr na izbor imate studijski program Primijenjene ekonomije za redovne i izvanredne studente, te pet studijskih smjerova u programu Poslovne ekonomije za redovne i izvanredne studente: Informatički menadžment, Marketinško upravljanje, Turizam, Financijski management i Management i poduzetništvo. Željeni smjer odabirete u sustavu prilikom prijave programa. Više o studijskim smjerovima pogledajte u našim programima.

Natrag na vrh

Jesam li dužan/na polagati razlikovne kolegije?

Stručni prvostupnici s ekonomskih i srodnih visokih učilišta i programa kao i oni s nesrodnih programa dužni su upisati i položiti razlikovne kolegije. Odluku i detalje o razlikovnim kolegijima možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Natrag na vrh

Završio/la sam preddiplomski studij na FET-u te sada nastavljam na diplomski studij također na FET-u. Moram li položiti razlikovne kolegije?

Ne. Razlikovni kolegiji vrijede za one studente koji dolaze s drugih fakulteta te nesrodnih i stručnih studija.

Natrag na vrh

Završio/la sam preddiplomski studij na FET-u te sada nastavljam na diplomski studij također na FET-u. Mogu li promijeniti studijski smjer?

Možete. Neovisno koji ste smjer studirali na preddiplomskoj razini možete odabrati drugi smjer na diplomskoj razini. U tom slučaju, također za vas ne vrijedi uvjet polaganja razlikovnih kolegija. 

Natrag na vrh

Kada polažem razlikovne kolegije?

Dva razlikovna kolegija (Mikroekonomija i Makroekonomija) upisuju se pri samim upisima koji će se odvijati na Fakultetu nakon objava konačnih rang listi u sustavu, a student je iste dužan položiti prije obrane diplomskog rada.  Odluku o razlikovnim kolegijima možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Natrag na vrh

Upisujem FET kao redovni student. Moram li platiti školarinu, i ako da u kojem iznosu, ako sam već studirao/la na drugom fakultetu i istoj razini studija?

Isključivo oni studenti koji upisuju Fakultet prvi put u statusu redovnog studenta imaju pravo na državnu subvenciju te u tom slučaju trošak školarine snosi država dokle god student ispunjava sve studijske obveze u roku. Studenti koji su već studirali, dužni su platiti školarinu u iznosu od  5.500,00 kuna.

Natrag na vrh

Imam li pravo na obročnu otplatu školarine?

Da. Sve detalje o obročnoj otplati školarine možete pronaći na sljedećoj poveznici. Student  koji  upisuje  prvu  godinu  studija  zahtjev podnosi prilikom upisa, a najkasnije dva (2) dana nakon upisa.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja

 

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje?

  • Obratite nam se na fet-upisi@unipu.hr i rado ćemo vam pomoći s dodatnim informacijama.