TEA HASIĆ:
O djelatniku

Tea Hasić, pred.

Zvanje: predavač

Lokacija:
31
Konzultacije:

Četvrtkom od 14.00 - 15.00 sati, kabinet 31.

U četvrtak, 26. rujna 2019, konzultacije se neće održati.

Telefon:
052 377 031
Telefon kućni:
231
Katedra/služba :
Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Poglavlja u knjizi
 

1. Hasić, Tea.
The Rule of Law and Economic Growth - "a starting - point" empirical research // Modelling Economic Growth: Issues and New Insights / Škare, Marinko ; Blažević Burić, Sanja (ur.).
Pula, Hrvatska : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 101-126.

2. Maurović, Ljiljana; Hasić, Tea.
Revision of Shareholder Rights Directive - a critical review // European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy / Rabar, Danijela ; Černe, Ksenija ; Zenzerović, Robert (ur.).
Pula, Hrvatska : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 253-266.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Škare, Marinko; Hasić, Tea.
Corporate governance, firm performance and economic growth - theoretical analysis. // Journal of Business Economics and Management. 17 (2016) , 1; 35-51 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Hasić, Tea.
Odgovornost pomorskog prijevoznika za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 1; 103-126 (pregledni rad, znanstveni).

3. Maurović, Ljiljana; Hasić, Tea.
Reducing agency costs by selecting an appropriate system of corporate governance. // Ekonomska istraživanja. (2014) , S.I.; 225-242 (članak, znanstveni).

4. Hasić, Tea.
Dužnost dioničara na lojalno postupanje prema društvu i ostalim dioničarima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) , 2; 785-815 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Čulinović Herc, Edita; Hasić Tea.
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) ; 31-75 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Hasić, Tea.
Rokovi ispunjenja novčanih obaveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. // Zagrebačka pravna revija - elektronički časopis poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 3 (2014) , Br. 2.; 195-212 (članak, stručni).

2. Hasić, Tea.
Običaji kao izvor trgovačkog prava. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 3-4; 239-257 (stručni rad, stručni).

3. Hasić, Tea.
Jesu li odredbe o jednakom postupanju prema dioničarima i zaštiti manjinskih dioničara izraz općeg načela prava EU? – Presuda ECJ C-101/08 Audiolux. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 1025-1050 (stručni članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Černe, Ksenija; Hasić, Tea; Galant, Adriana.
Implications of "Directive on Disclosure of Non - Financial and Diversity Information" on Croatian Companies' Reporting System // Managing the Global Economy, Proceedings of the Joint International Conference / Laporšek, Suzana ; Sedmak, Suzana ; Omerzel Gomezelj, Doris (ur.).
Koper, Slovenia : University of Primorska Press, 2017. 285-303 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).