Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ NOVA EKONOMIJA

Trajanje: 6 semestara
ECTS: 180

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti (dr. sc.)

Optimalan broj pristupnika: 8

UVJETI ZA UPIS

Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je:

  • završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i stekla najmanje 300 ECTS bodova
  • završila odgovarajući sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije i stekla najmanje 60 ECTS bodova na poslijediplomskom studiju i akademski naziv sveučilišnog specijaliste ekonomije, pri čemu se priznaje 30 ECTS bodova.

Poslijediplomski doktorski studij može upisati i osoba koja je ranije kvalifikacije stekla po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to osoba koja je završila:

  • odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,
  • odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij u polju ekonomije, pri čemu se priznaje 60 ECTS bodova,

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete s najnižom prosječnom ocjenom 3,5.

Izbor  između  prijavljenih  kandidata  za  upis  na  studij  obavlja  se  selekcijskim  postupkom pred povjerenstvom za upis,  a elementi  i  kriteriji  vrednovanja  kandidata  su:  uspjeh  na  prethodnoj  razini  visokoškolskog obrazovanja te pokazano zanimanje  za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi i prijedlog istraživanja.

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE i UPIS

Cijena studija iznosi: 85.000,00 kn

Za osobe sa završenim poslijediplomskim znanstvenim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 66.200,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 40 ECTS bodova dok se 20 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)
Za osobe sa završenim sveučilišnim poslijediplomskim specijalističkim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 75.600,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 20 ECTS bodova dok se 10 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)

Natječaj je otvoren do:

16. listopada 2017.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1/1
52 100 Pula
uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

Prijava mora sadržavati:

  1. Popunjeni obrazac prijave koji sadrži opće podatke pristupnika te kratki sinopsis istraživanja,
  2. Ovjerena/e preslika/preslike diplome/diploma prethodno završenog/završenih studija (za inozemne diplome, potrebno je prethodno provesti priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija),
  3. Ovjeren prijepis ocjena prethodno završenog studija,
  4. Preslika domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane

 


Važni dokumenti studija

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 8. svibnja 2015. godine, s početkom u 10,30 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije "EKONOMSKI I DRUŠTVENI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ" kandidatkinje ROBERTE KONTOŠIĆ.

Popis obavijesti