Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ NOVA EKONOMIJA

Trajanje: 6 semestara
ECTS: 180

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti (dr. sc.)

Optimalan broj pristupnika: 8

UVJETI ZA UPIS

Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je:

  • završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i stekla najmanje 300 ECTS bodova
  • završila odgovarajući sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije i stekla najmanje 60 ECTS bodova na poslijediplomskom studiju i akademski naziv sveučilišnog specijaliste ekonomije, pri čemu se priznaje 30 ECTS bodova.

Poslijediplomski doktorski studij može upisati i osoba koja je ranije kvalifikacije stekla po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to osoba koja je završila:

  • odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,
  • odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij u polju ekonomije, pri čemu se priznaje 60 ECTS bodova,

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete s najnižom prosječnom ocjenom 3,5.

Izbor  između  prijavljenih  kandidata  za  upis  na  studij  obavlja  se  selekcijskim  postupkom pred povjerenstvom za upis,  a elementi  i  kriteriji  vrednovanja  kandidata  su:  uspjeh  na  prethodnoj  razini  visokoškolskog obrazovanja te pokazano zanimanje  za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi i prijedlog istraživanja.

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE i UPIS

Cijena studija iznosi: 85.000,00 kn

Za osobe sa završenim poslijediplomskim znanstvenim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 66.200,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 40 ECTS bodova dok se 20 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)
Za osobe sa završenim sveučilišnim poslijediplomskim specijalističkim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 75.600,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 20 ECTS bodova dok se 10 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)

Natječaj je otvoren do:

16. listopada 2017.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1/1
52 100 Pula
uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

Prijava mora sadržavati:

  1. Popunjeni obrazac prijave koji sadrži opće podatke pristupnika te kratki sinopsis istraživanja,
  2. Ovjerena/e preslika/preslike diplome/diploma prethodno završenog/završenih studija (za inozemne diplome, potrebno je prethodno provesti priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija),
  3. Ovjeren prijepis ocjena prethodno završenog studija,
  4. Preslika domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane

 


Važni dokumenti studija

Obavijesti

Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 14. travnja 2021. godine s početkom u 11.00 održati online obrana doktorske disertacije „OCJENA INOVATIVNIH KAPACITETA BRODOGRAĐEVNIH ORGANIZACIJA U PROIZVODNJI BRODOVA OD KOMPOZITA“ kandidata mr.sc. Josipa Zanze. Odluka o ocjeni doktorske disertacije - Josip Zanze

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u utorak, 23. lipnja 2020. godine s početkom u 13 sati u dvorani Pula, Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije: ISPLATIVOST ULAGANJA U HOTELIJERSTVO HRVATSKOG PRIMORJA kandidata Željka Kukurina.

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 21. lipnja 2019. godine, s početkom u 11 sati, u sali za sastanke Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije "THE GREAT DECOUPLING: THE GLOBE AND THE SHIMMERY SHADOW OF TECHNOLOGY" kandidatkinje MIETE BOBANOVIĆ.

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine, s početkom u 11 sati, u Sali za sastanke Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije "OCJENA INOVATIVNIH KAPACITETA ORGANIZACIJA STAKLOPLASTIČNE MALE BRODOGRADNJE REPUBLIKE HRVATSKE" kandidata JOSIPA ZANZE.

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 18. siječnja 2019. godine, s početkom u 12 sati, u Sali za sastanke Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije "Primjena tehnika rudarenja podacima u otkrivanju prijevara u financijskim izvještajima" kandidatkinje Dubravke Kopun.        

Autor: Šanel Gaberšček Despić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 12.00 sati u vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  „EKONOMSKI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ kandidatkinje Roberte Kontošić Pamić. 

Autor: Šanel Gaberšček Despić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 21. veljače 2018. godine, s početkom u 11,00 sati, u plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije " UTJECAJ ODREDNICA NEZAPOSLENOSTI NA EFIKASNOST TRŽIŠTA RADA ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE" kandidata JURICE BOSNE.

Autor: Šanel Gaberšček Despić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 7. studenog 2016. godine s početkom u 11 sati u plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  „USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA“ kandidatkinje Sanje Radolović. 

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 16. studenog 2015. godine, s početkom u 11,30 sati, u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije "USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA" kandidatkinje SANJE BIBERIĆ.

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 8. svibnja 2015. godine, s početkom u 10,30 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije "EKONOMSKI I DRUŠTVENI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ" kandidatkinje ROBERTE KONTOŠIĆ.