Ljudski resursi i društvo znanja

Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja je namijenjen studentima koji imaju jasno iskazan ekonomski interes za izučavanjem fizičkog, obrazovnog, zdravstvenog i brojnih drugih karakteristika ljudskog potencijala na svim razinama agregiranja.  Razlozi za pokretanje ovog poslijediplomskog studija višestruki su i ogledaju se u potrebi gospodarstva za većim brojem visokoobrazovane radne snage, približavanju standardima Europske unije, želji samih studenata da završe poslijediplomski studij i time nastave sa svojim cjeloživotnim obrazovanjem, potrebi privatnog sektora za mladim obrazovanim kadrovima koji će osigurati stabilnost i konkurentnost poduzeća, zadaći javnog sektora da se restrukturira i time zaposli stručnije radnike u svrhu pružanja kvalitetnijih usluga građanima, smanjivanju stope nezaposlenosti, osiguravanju kvalitetnijeg javnog mnijenja, jačanju kulturnog identiteta hrvatskog društva i uopće mogućnosti približavanja društvu znanja. Među bitnim kompetencijama koje kandidat stječe završetkom ovog studija jesu vođenje managerskih poslova na svim razinama, rad na znanstvenim i stručnim projektima te općenito rad na složenim i kreativnim izvršiteljskim poslovima.

 

Poslijediplomski specijalistički studij

Ljudski resursi i društvo znanja

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM SVEUČILIŠNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM NESRODNOG USMJERENJA

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Uvod u ekonomiju

Prof.dr.sc.M. Škare-T

20

0

0

0

Makroekonomija

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

20

0

0

0

Ekonomska povijest

Prof.dr.sc.M. Bušelić

20

0

0

0

 

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM STRUČNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM EKONOMSKOG I SRODNOG USMJERENJA

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Metodologija istraživačkog rada

Doc.dr.sc.S.Blažević

15

0

0

0

Odabrane teme uvoda u ekonomiju

Prof.dr.sc.M. Škare-T

20

0

0

0

Makroekonomija

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

20

0

0

0

Ekonomska povijest

Prof.dr.sc.M. Bušelić

20

0

0

0

 

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM STRUČNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM NESRODNOG USMJERENJA

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Uvod u ekonomiju

Prof.dr.sc.M. Škare-T

20

0

0

0

Makroekonomija

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

20

0

0

0

Ekonomska povijest

Prof.dr.sc.M. Bušelić

20

0

0

0

Međunarodna ekonomija

Prof.dr.sc.I. Kersan – Škabić

20

0

0

0

Poduzetništvo

Doc.dr.sc.V. Šugar

20

0

0

0

Elektroničko poslovanje

Prof.dr.sc.V. Bevanda

20

0

0

0

 

A. PRVI SEMESTAR (OBVEZNI KOLEGIJI)

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Upravljanje ljudskim resursima

Prof.dr.sc.M. Bušelić

30

0

0

6

Društvo znanja

Prof.dr.sc.M.Bušelić

30

0

0

6

Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju

Prof.dr.sc.V. Bevanda

25

0

0

5

Poslovna strategija

Prof.dr.sc.M. Gonan Božac

25

0

0

5

Konkurentnost u globalnoj ekonomiji

Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

25

0

0

5

Ukupno

 

135

0

0

27

 

 

B. DRUGI SEMESTAR (IZBORNI KOLEGIJI)*

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Ekonomika znanosti

Prof.dr.sc.M. Bušelić

15

0

0

4

Ekonomska filozofija

Prof.dr.sc.M. Škare-T

Prof.dr.sc.S. Sharma-T

15

0

0

4

Analiza vremenskih nizova

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

15

0

0

4

Globalni i regionalni razvoj

Prof.dr.sc.S. Sharma-T

Doc.dr.sc.K. Afrić Rakitovac

15

0

0

4

Integracijski procesi i pokretljivost ljudi i kapitala

Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

15

0

0

4

Društveno odgovorno poslovanje

Doc.dr.sc.K. Afrić Rakitovac

15

0

0

4

Strateško računovodstvo

Prof.dr.sc.L.  Mošnja-Škare-T

15

0

0

4

Lokalna javna uprava i financiranje

Prof.dr.sc.S. Krtalić

15

0

0

4

Urbana tržišta rada

Prof.dr.sc.M. Bušelić

15

0

0

4

Organizacijska kultura

Doc.dr.sc.M.Paulišić

15

0

0

4

UKUPNO (5 kolegija)

 

75

 

 

20

*Od svih predloženih izbornih kolegija, kandidat izabire 5 prema vlastitom interesu

 

 

C. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD

 

P

V

S

Broj ECTS bodova

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD

 

 

 

13

UKUPNO (A+B+C)

 

 

 

60

 

Cjelokupni program poslijediplomskog specijalističkog studija, može se skinuti ovdje (pdf).

Sve dodatne informacije o upisima, programu te dinamici plaćanja možete dobiti od voditeljice studija prof.dr.sc. Marija Bušelić na 099/3777452