Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Struktura studija


Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Kersan-Škabić, I.
-
25
25P
1
6.0
Belullo, A.
-
25
25P
1
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
-
25
25P
1
6.0
Tijanić, L.
-
25
25P
1
6.0
Krtalić, S.
-
25
25P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0
-
100
100P
2
ECTS Izborni kolegij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj
=> Obvezno izabrati minimalno 4 kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Paliaga, M.
-
15
15P
2
4.0
Afrić Rakitovac, K.
-
15
15P
2
4.0
Krtalić, S.
-
15
15P
2
4.0
Afrić Rakitovac, K.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
Kersan-Škabić, I.
-
15
15P
2
4.0
Blažević Burić, S.
-
15
15P
2
4.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
-
15
15P
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Kersan-Škabić, I.
-
25
25P
1
6.0
Belullo, A.
-
25
25P
1
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
-
25
25P
1
6.0
Tijanić, L.
-
25
25P
1
6.0
Krtalić, S.
-
25
25P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0
-
100
100P
2
ECTS Izborni kolegij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj
=> Obvezno izabrati minimalno 4 kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Paliaga, M.
-
15
15P
2
4.0
Afrić Rakitovac, K.
-
15
15P
2
4.0
Krtalić, S.
-
15
15P
2
4.0
Afrić Rakitovac, K.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
Kersan-Škabić, I.
-
15
15P
2
4.0
Blažević Burić, S.
-
15
15P
2
4.0
Gonan Božac, M.; Paulišić, M.
-
15
15P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj