Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ivana Dragišić, mag. nov., univ....

Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj završila sam 2013. godine, uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Upisala sam ga radeći na pripremi i provedbi EU projekata u Istarskoj županiji koja je tada neupitno bila lider u korištenju EU sredstava u RH. Daljnje obrazovanje u pogledu EU fondova, posebice u kontekstu regionalnog razvoja, bio mi je logičan slijed i korak dalje u radu na sebi i vlastitom profesionalnom usavršavanju. Posebno sam se nadala, kroz studij dobiti nova znanja na polju ekonomije i financija, što mi je, kao diplomiranom novinaru tada nedostajalo i čini mi se kako sam u tom pogledu, u dvije godine trajanja studija, dosta napredovala. Kroz izradu poslijediplomskog rada, surađivala sam sa svim jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji te je obrada podataka vezana uz njihovo iskustvo u EU projektima, donijela do šire slike stanja na teritoriju naše županije, što mi je kasnije uvelike pomoglo u svakodnevnom poslu.

Popis obavijesti