Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Radeći u Istarskoj županiji na projektima Europske unije i prekogranične suradnje, te surađivala sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, doznala sam za mogućnost usavršavanja u području Europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja". Smatrala sam da bi mi takav studiji odgovarao te sam se upisala na posljediplomski studiji. Želim naglasiti da imajući u vidu da sam završila Fakultet humanističkih znanosti onaj dio koji se odnosi na ekonomiju i razvoj dalo mi je mogućnost da naučim dosta toga o makro i mikro ekonomiji. 

Popis obavijesti