Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U cilju stjecanja specifičnih znanja iz makro i mikroekonomije potrebnih za ozbiljnije znanstveno i stručno proučavanje ekonomije upisao sam poslijediplomski specijalistički studij "Europske integracije,  regionalni i lokalni ekonomski razvoj". Budući da ovaj studij pruža širinu ekonomskih znanja, istovremeno fokusirajući se na dinamičnost ekonomskog sustava kroz perspektivu održivog rasta i razvoja nacionalnih gospodarstava u okviru specifične međunarodne organizacije kao što je EU, izbor se činio posve logičan. Glavna prednost ovog studija je njegova jezgrovitost, gdje svaki student može u manje od dvije godine prikupiti zavidna znanja i steći diplomu koja će mu pomoći u daljnjoj karijeri. Pragmatična znanja, alati ekonomske analize i vještine stečene na ovom studiju omogućile su mi temelj za daljnje usavršavanje i razvoj osobnih stavova prema esencijalnim društveno-ekonomskim pitanjima. 

Popis obavijesti