Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske o ovlaštenju za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave KLASA:UP/I-406-01/12-01/12, URBROJ: 526-06-02/1-12-2, od 29.10.2012. godine (u važenju od 28.12.2012. – 28.12.2015.), a u skladu sa Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012), organizira specijalistički…

 

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 

Kome je program namijenjen?

  • U kvalitetnoj pripremi i provedbi postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave

  • ponuditeljima - kako bi kvalitetno strukturirali ponude te uspješno konkurirali u javnoj nabavi.

 

Gdje se program izvodi?

Program se izvodi u Puli, u suvremeno opremljenim dvoranama nove zgrade Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Preradovićeva 1.

 

Vrijeme i dinamika izvedbe programa

 

Trajanje programa

Program izvode certificirani treneri, u trajanju 50 nastavnih sati.

 

Naknada za pohađanje programa

Cijena 50-satnog programa zajedno s PDV-om iznosi 3.300,00 kn, te uključuje nastavne materijale i osvježenje. Po zaprimljenoj prijavi, dostavljamo obrazac uplate.

 

Izdavanje uvjerenja

Polaznicima prisutnima na najmanje 75% nastave izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu.

 

Ostale informacije

Evidencijski broj nositelja programa iz Registra nositelja programa: 13
Rok važenja Ovlaštenja: 28.12.2012. – 28.12.2015.

Za dodatne informacije i prijave molimo obratiti se na tel. 052/377-068, fax. 052/377-013, e-mail: sagaber(pri)unipu.hr