Obavijesti
Za prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
Rok prijave: 1.11.2018.
Dana 6.3.2018. godine Sveučilište objavljuje natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata za akademsku godinu 2018./2019.