Obavijesti studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Dana 11. svibnja 2019. godine na Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt u Austriji održana je promocija za prvu generaciju doktoranada sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. 
Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 02. ožujka 2018. godine s početkom u 10 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "TAX HARMONISATION IN THE EUROPEAN UNION – ANALYSIS OF THE OPPORTUNITY OF IMPROVING THE OVERALL TAX STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION"   kandidata Martina Setnicke.  Više informacija o kandidatu: /_news/87387/Doctoral candidate Martin Setnick-1.pdf
Važni dokumenti studija