Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment


Dana 27. listopada 2021. godine s početkom u 13 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "MOTIVATION FACTORS OF EMPLOYEESWORKING AT MULTINATIONAL COMPANIES" -  kandidata Antala Takács.
Dana 26. listopada 2021. godine s početkom u 12 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "UNIONS AND DECISIONISTIC-RESTRICTED INVOLVEMENT IN THE CSR DEBATE - An Explanation to a Cooperative Approach" -  kandidata Nataniela Zemla. 
Dana utorak, 26. listopada 2021. godine s početkom u 9 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – Crisis Management and their phenomenon of repetition/return" -  kandidata Sebastiana Zemla. 
Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "AFTERMATH OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS, CALL FOR MORE STABLE FINANCIAL SYSTEM AND THE ISLAMIC FINANCE SOLUTION"   kandidatkinje Ines Karagianni Ladašić. 
Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 10 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF THE PHYSICAL AND/OR MENTAL DISABILITY ON MIGRATION – REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE SUCCESSOR STATES AND TERRITORY OF THE FORMER YUGOSLAVIA" kandidata Zorana Dragičevića.
Poslijediplomski sveučilišni studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
Dana 11. svibnja 2019. godine na Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt u Austriji održana je promocija za prvu generaciju doktoranada sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. 
Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 02. ožujka 2018. godine s početkom u 10 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "TAX HARMONISATION IN THE EUROPEAN UNION – ANALYSIS OF THE OPPORTUNITY OF IMPROVING THE OVERALL TAX STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION"   kandidata Martina Setnicke.  Više informacija o kandidatu: /_news/87387/Doctoral candidate Martin Setnick-1.pdf

Važni dokumenti studija