Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

Seminar za turističkog vodiča:

 1. ispunjenu prijavnicu
 1. preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica),
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. preslika rodnog lista,
 4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili diploma fakulteta (obvezno priložiti i rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske/visokoškolske kvalifikacije ukoliko je kvalifikacija stečena izvan Republike Hrvatske),
 5. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika ukoliko polaznik ima zvanje profesora stranog jezika ili međunarodno priznatu svjedodžbuiz tog jezika kojeg je prijavio za polaganje ispita,
 6. dokaz o položenom općem dijelu ispita ukoliko se polaznik prijavljuje samo za posebni dio seminara,
 7. Ispunjen zahtjev za obročnu otplatu seminara (ukoliko polaznik želi iznos seminara platiti u dvije rate) - Zahtjev za obročnu otplatu

Seminar za voditelja poslovnice:

 1. ispunjenu prijavnicu:
  za voditelja poslovnice
 2. preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica),
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. preslika rodnog lista,
 5. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili diplome fakulteta (obvezno priložiti i rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske/visokoškolske kvalifikacije ukoliko je kvalifikacija stečena izvan Republike Hrvatske),
 6. preslika potvrde obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe / indeksa)
 7. Ispunjen zahtjev za obročnu otplatu seminara (ukoliko polaznik želi iznos seminara platiti u dvije rate) - Zahtjev za obročnu otplatu

Cijena seminara i ispita za voditelje poslovnica zajedno s PDV–om iznosi 4.200,00 kuna

Cijena seminara i ispita za turističke vodiče zajedno s PDV–om iznosi 5.200,00 kuna. Cijena uključuje provjeru znanja iz prvog jezika. Za provjeru znanja iz drugog i svakog daljnjeg jezika doplata iznosi 300,00 kn (PDV uključen) po jeziku.

Cijena seminara i ispita za turističke vodiče – samo posebni dio programa, zajedno s PDV-om iznosi 2.300,00 kuna. (Posebni dio seminara mogu polagati samo polaznici koji već imaju položen opći dio seminara za turističkog vodiča).

Ako se pohađaju istovremeno oba seminara, cijena se umanjuje za 1.000,00 kn te zajedno s PDV – om iznosi 8.400,00 kn.

Prijave, s naznakom "Prijava za turističkog vodiča/voditelja poslovnice", primaju se na:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1/1, 52 100 Pula.

Prijave se mogu poslati poštom ili dostaviti u kabinet br. 5 svakim radnim danom od 12 do 16 sati.

Rok prijave do 25. siječnja 2019. godine

Informacije na tel. 052/377-062 ili putem e-maila: fet-cjelozivotno@unipu.hr

Predavanja započinju 6. veljače 2019. od 16 sati.

Popis obavijesti