TURISTIČKA GEOGRAFIJA SVIJETA:
Turistička geografija svijeta
Turistička geografija svijeta
Šifra: 131504
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Vojnović
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Vojnović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Turistička geografija - predmet i zadaci istraživanja
Pojam, pojava i razvoj turizma i rekreacije
Faktori razvoja turizma (prirodno-geografska atraktivna osnova razvoja i društveni atraktivni faktori)
Turistička regionalizacija Svijeta
2. Turizam Angloamerike
Turizam Latinske Amerike
3. Turizam Australije i Oceanije
4. Turizam Azije
5. Turizam Afrike
6. Turizam Europskog Sredozemlja
Turizam Španjolske i Portugala
Turizam Francuske i Italije
Turizam Grčke
7. Turizam Alpa (Slovenija, Švicarska i Austrija)
8. Turizam Sjeverne Europe (Finska, Švedska, Norveška, Danska, Island)
9. Turizam Zapadne Europe (Njemačka, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske)
10. Turizam Srednje Europe (Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska)
Turizam Istočne Europe (Ruska Federacija i Ukrajina)
Literatura:
 1. Curić, Z., Glamuzina N., Opačić, V.T.; Geografija turizma - Regionalni pregled; Naklada Ljevak, Zagreb (2013)
 2. Boniface B., Cooper C., Cooper, R.; Worldwide destinations- The geography of travel and tourism,; Routledge, London- New York (2012)
Preporučena literatura:
 1. Burton R.; Travel geography; Longman, Harlow (1995)
 2. Lew, A., Hall C.M., Dallen T.; World geography of Travel and Tourism. A regional approach,; Elsevier, Oxford and Burlington (2008)
 3. Williams S., Lew, A.; Tourism Geography -Critical understandings of place, space and experience; Routledge, London and New York (2014)
 4. Hall C.M., Page S.J.; The Geography of tourism and recreation; Routledge, London and NewYork (2002)
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Vojnović :

  Ponedjeljkom

  12 sati

  Kabinet 10

  Preradovićeva 1/1

  Konzultacije se do daljnjega održavaju isključivo putem e-maila

  Lokacija: Kabinet 10; Preradovićeva 1/1