Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23871
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Skupovi brojeva
2. Nizovi
3. Pojam niza. Granična vrijednost. Neki važniji nizovi
4. Pojam reda. Suma reda. Konvergencija. Aritmetički i geometrijski red
5. Jednostavni kamatni račun. Složeni kamatni račun.
6. Relativni i konformni kamatnjak. Otplata zajma.
7. Pojam funkcije. Graf funkcije. Kompozicija funkcija.
8. Inverzna funkcija. Afina funkcija.
9. Linearne nejednadžbe.
10. Kvadratna funkcija. Limes funkcije. Neprekidna funkcija.
11. Derivacija. Tok funkcije. Polinomi
12. Tehnike deriviranja. Ekstremne vrijednosti.
13. Razlomljena racionalna funkcija. Asimptote. L?Hospitalovo pravilo
14. Derivacija kompozicije funkcija. Eksponencijalna funkcija. Logaritamska funkcija
15. Trigonometrijske funkcije
16. Diferencijal funkcije. MacLaurainov red. Elastičnost funkcije
17. Funkcije više varijabli. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal
18. Ekstremi funkcije dvije varijable. Vezani ekstrem.
19. Ekonomska primjena. Metoda najmanjih kvadrata
20. Integralni račun. Primitivna i podintegralana funkcija. Integrali elementarnih funkcija
21. Metoda supstitucije i parcijalne integracije
22. Integral razlomljene racionalne funkcije. Određeni integral.
23. Veza neodređenog i određenog integrala. Površina likova. Nepravi integral
24. Diferencijalne jednadžbe. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi prvog reda
25. Determinante. Definicija, svojstva i računske operacije.
26. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću determinanti
27. Matrice. Svojstva. Računske operacije.
28. Inverzna matrica. Rang matrice.
29. Rješavanje sustava lineranih jednadžbi pomoću matrica
30. Diskusija o rješivosti linearnih sustava
Literatura:
 1. A.C.Chiang: Osnovne metode matematičke ekonomije"Mate", Zagreb, 1994.;
 2. A.Dabčević, N. Dravinac, I. Franić, B. Sekulić, B.Šego: Primjena matematike za ekonomiste, Zbirka zadataka, Informator, Zagreb, 1994.;
 3. Lj. Martić: Matematičke metode za ekonomske analize NN, Zagreb, 1979.;
 4. B.Šego: Matematika za ekonomiste, POTECON, Zagreb 2000;
 5. K.Šorić: Zbirka zadataka iz matematika za ekonomiste, Element, 1995.;
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni

2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar :

  srijedom od 11:15 do 12:15

  Od srijede, 18. ožujka 2020., konzultacije se održavaju putem e-maila.

  Lokacija: Preradovićeva 1 (2. kat, kabinet 46)