PETRA RIHTER TADIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Petra Rihter Tadić

Zvanje: docent

E-mail:
 
Katedra/služba :
Katedra za matematiku, statistiku i informatiku

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski