Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Molimo zainteresirane studente da se jave nositeljici kolegija Menadžment  ukoliko žele biti demonstratori tijekom ljetnog semestra do četvrtka 21.2.2019. u 8:00 sati.

Cijena satnice: 23,44 kn

Broj sati rada: 4 sata tjedno, 60 sati tijekom semestra 

Trajanje demonstrature: od 25.2.-30.9.2018.

Uvjeti za izbor kandidata:

Za demonstratore se mogu imenovati studenti FET–a  koji su se istaknuli u studiju, koji redovito polažu ispite, nisu ponavljali godinu i koji su postigli prosječnu ocjenu prethodno položenih kolegija najmanje 3.5, te studenti koji su ispit iz kolegija za koji se vrši imenovanje položili s ocjenom najmanje vrlo dobar (4).

Student demonstrator mora biti u statusu redovnog studenta, na razini studija na kojoj se izvodi i kolegij na kojemu je demonstrator, ili na višoj razini studija ukoliko se radi o studentu koji je nastavio studiranje na višoj razini studija pri FET – u, te aposlvent preddiplomskog ili diplomskog studija FET – a.

Podnošenje prijave i rok za prijavu: do četvrtka 21.2.2019. u 8:00 sati potrebno je svoj interes javiti i životopis dostaviti mbozac@unipu.hr

Studenti će osobno biti obaviješteni o konačnom odabiru.

Popis obavijesti