Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pročelnica gradskog Odjela za kulturu...

Lokalne kulturne politike i strateško upravljanje kulturnim sektorom kroz participativno promišljanje razvojnih izazova bile su glavne teme gostujućeg predavanja Emine Popović Sterpin, pročelnice upravnog Odjela za kulturu Grada Pule, koje je održala studentima Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam. Predstavljajući participativni proces rada na Planu razvoja kulture Grada Pule do 2030., gostujuća predavačica ukazala je na ključne izazove i prioritete strateškog upravljanja kulturom u gradu koji uz kulturnu baštinu iznimne vrijednosti nastoji valorizirati i kreativni potencijal lokalne umjetničke scene i civilnog društva.

Prema viziji kulture koja je definirana novim razvojnim planom, Pula bi trebala postati regionalno kulturno središte izgrađeno na kvaliteti svog prirodnog i kulturnog okoliša i vitalnosti njegove umjetnosti, baštine i kulturnih aktivnosti. U razradi plana utvrđena su četiri prioritetna područja: aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, jačanje suradnje, poticanje sudjelovanja u kulturi te baština kao resurs zajednice. Gostujuća predavačica predstavila je glavne ciljeve i aktivnosti za svako područje: prioritetno područje Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo podrazumijeva tako stvaranje vibrantnog, visoko profesionalnog i poticajnog okruženja gdje se produciraju umjetnički i kulturni programi vrhunske kvalitete te je preduvjet za razvoj Pule kao grada kulture. Preduvjet privlačenja i zadržavanja tzv. kreativne klase i kulturnih profesionalaca je ulaganje u kulturnu infrastrukturu, jačanje upravljačkih kapaciteta te adekvatna prostorna i financijska podrška razvoju većih suradničkih projekata i zajedničkim prijavama na EU fondove.

Uz poticanje suradnje između kulturnog sektora i obrazovnih institucija, pa tako i Sveučilišta, prioritet je razvoj kulturnog turizma te međusektorske i međunarodne suradnje, pogotovo s pobratimljenim gradovima poput Verone i Graza. U prioritetnom području Sudjelovanje u kulturi cilj je povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici, a posebno mladima. U četvrtom prioritetnom području Baština kao resurs razvoja zajednice ciljevi su: ojačati svijest lokalne zajednice o važnosti baštine kroz podršku suradničkim programima interpretacije i prezentacije baštine te razvoj inovativnih digitalnih alata interpretacije; revitalizacija gradske jezgre i sustava fortifikacija kroz izradu Plana razvoja i upravljanja povijesnom jezgrom grada Pule te integrirana obnova gradskih utvrda koja uključuje središnji interpretacijski centar Fort Bourguignon, Kaštel, Zvjezdarnicu na Monte Zaru i utvrdu na otoku Sv. Andrija te digitalnu rutu fortifikacija. 

Studenti su s gostujućom predavačicom prodiskutirali mogućnosti zapošljavanja u kulturom sektoru, prije svega u gradskim ustanovama u kulturi: Pula Film Festivalu, Istarskom narodnom kazalištu – Gradskom kazalištu Pula te Gradskoj knjižnici i čitaonici, spomenuvši primjer Šibenika gdje je u gradskoj instituciji Tvrđava kulture zaposleno 50 mladih stručnjaka. Prokomentirali su i aktualno istraživanje o kulturnim potrebama i navikama mladih, istaknuvši nedostatak kulturnih sadržaja i klubova za mlade, posebno van turističke sezone.

Pogledajte galeriju fotografija s gostujućeg predavanja.

 

Popis obavijesti