Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaj za upis na poslijediplomski...

Studij traje 2 semestra, a završetkom studija stječu se 60 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica ljudskih resursa i društva znanja (univ. spec. oec.). Ukupno je ponuđeno 30 mjesta za upis.

UVJETI ZA UPIS:

Uvjeti upisa na poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja

1. Prethodno obrazovanje

 • završen sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a (ukupno 300 ECTS) ili
 • završen sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije (upisani po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006.) ili
 • završen diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij izvan polja ekonomije uz obavezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • završen stručni diplomski studij u polju ekonomije ili izvan polja ekonomije i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a  (ukupno 300 ECTS) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

2. Poznavanje engleskog jezika

3. Prosjek ocjena od najmanje 3,5 ostvaren tijekom prethodnog obrazovanja. Pristupnici koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3,5 trebaju priložiti dvije preporuke nastavnika.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE I UPIS

Cijena studija iznosi: 2.654,46 EUR (moguća je obročna otplata)

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno (radnim danom od 8-15 sati) na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ (Kabinet 25)
Preradovićeva 1/1
52100 Pula

Uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij „Ljudski resursi i društvo znanja“

Natječaj je otvoren do:

 • 31. kolovoza 2023. godine

Prijava mora sadržavati:

 1. Popunjeni obrazac prijave
 2. Ovjerenu presliku diplome prethodno završenog studija
 3. Ovjereni prijepis i prosjek ocjena prethodno završenog studija
 4. Izjava o poznavanju jezika
 5. Preslika domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
 6. Dvije preporuke nastavnika u slučaju nižeg prosjeka od 3.5 na prethodno završenom studiju
 7. Životopis
 8. Pristupnik koji dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Za više informacija budite slobodni kontaktirati nas putem e-pošte: miodrag.cerina@unipu.hr ili na broj telefona 052/377-056.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Popis obavijesti