Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pročelnica za kulturu i civilno...

Participativni modeli strateškog upravljanja kulturnim i kreativnim resursima u procesu donošenja Plana razvoja kulture Grada Pule do 2030. bili su glavna tema gostujućeg predavanja Emine Popović Sterpin, pročelnice Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule, koje je održala studentima Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam u srijedu, 18. siječnja u sklopu nastavne jedinice o lokalnim kulturnim strategijama i politikama.

Gostujuća predavačica predstavila je zainteresiranim studentima djelokrug poslova Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva i pojasnila kompleksan postupak usvajanja proračuna i raspisivanja javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi. Najavila je i značajne investicije u kulturnu infrastrukturu u ovoj godini, od obnove Istarskog narodnog kazališta, ulaganja u Gradsku knjižnicu i čitaonicu te Društveni centar Rojc, koji će dobiti i novu sunčanu elektranu!

Uz otvaranje novoobnovljenog Malog rimskog kazališta i bogato Pulsko kulturno ljeto, ove godine intenzivno će se raditi na osmišljavanju Interpretacijskog centra Grada Pule. Obnova starogradske jezgre, revitalizacija vrijedne kulturne baštine korištenjem EU fondova i prenamjena za nove kulturne sadržaje, produženje sezone kroz poticanje programa visoke umjetničke vrijednosti, digitalizacija baštine i kreiranje kulturnih ruta temelji su za predstavljanje jedinstvenog urbanog identiteta i baštine kroz održivi kulturni turizam.

"Pulu vidimo kao središte kulturne proizvodnje u Istri, a kulturni sektor ima ključnu ulogu generatora razvoja grada i povećanja kvalitete života građana Pule", zaključila je pročelnica Popović Sterpin, pozvavši studente da se aktivno uključe u javnu raspravu o Planu razvoja kulture Grada Pule.

Pogledajte galeriju fotografija s gostujućeg pradavanja.

izv. prof. dr. sc. Nataša Urošević

Popis obavijesti