Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studenti diplomskog studija Marketinško upravljanje sa svojim mentorima prisustvovali su na 7. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji CRODMA 2022., Hrvatske udruge za direktni i interaktivni marketing (CRODMA) koja se održala u Varaždinu. Studenti su prezentirali radove koje su izradili u sautorstvu sa svojim mentorima te su primili i nagradu za najbolji diplomski rad.

Studenti diplomskog studija Marketinško upravljanje sa svojim mentorima prisustvovali su na 7. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji CRODMA 2022., Hrvatske udruge za direktni i interaktivni marketing (CRODMA) koja se održala u Varaždinu. Studenti su prezentirali radove koje su izradili u sautorstvu sa svojim mentorima te su primili i nagradu za najbolji diplomski rad.

Studentica Josipa Tomić za svoj je diplomski rad na temu „Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na marketinšku komunikaciju poduzeća sa naglaskom na E-trgovinu“ dobila nagradu udruge CRODMA.   O nagradi odlučuje povjerenstvo koje čine profesori sa više hrvatskih sveučilišta, što nagradi daje posebnu težinu i važnost. U svom radu, Josipa je istražila kako i u kojoj mjeri je pandemija bolesti Covid-19 utjecala na poduzeća, na njihovu marketinšku komunikaciju prema potrošačima te kao se to sve odrazilo na njihovu  E-trgovinu. Josipa je imala izazovan zadatak istraživanja poslovnih korisnika koji imaju e-trgovinu, što je uspješno savladala te je u konačnici prikupila uzorak od 70 poduzeća koja osim fizičke trgovine imaju i e-trgovinu.

Velika mi je čast, kao izvanrednoj studentici,  primiti priznanje za svoj diplomski rad. Počašćena sam što je moj rad prepoznat i priznat od strane mojih kolega iz struke te članova udruge. Ovo priznanje dalo je završni pečat mom obrazovanju na diplomskom studiju smjera Marketinško Upravljanje na FET-u. Posebno želim zahvaliti svom profesoru i mentoru Eriku Ružiću na nominaciji za ovo priznanje, na mentorstvu, strpljenju i svom znanju koje je prenio na mene uz ostale profesore na studiju.“

Student Bruno Krneta je u sautorstvu sa izv. prof. dr. sc. Erik Ružić napisao te prezentirao rad na temu "Vjeruje li generacija Z u društvenu odgovornost? – ispitivanje percepcije društveno odgovornih kompanija i proizvoda". Bruni je to već druga konferencija, otvorio je vlastitu marketinšku agenciju te suvereno vlada pozornicom.

Student Antonio Kirac je u suautorstvu sa prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović napisao rad na temu "Primjena virtualne i proširene stvarnosti u turizmu: stanje i perspektive" te je isti predstavio na konferenciji.

Fotografije sa konferencije vam donosimo u nastavku:

Popis obavijesti