Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na konferenciji za medije 19. rujna 2022., dekanica Černe i prodekan Sinković predstavili su upise na diplomski studij FET-a. Svoje iskustvo studiranja predstavili su i studenti diplomskog studija na FET-u, a u vidu zaposlenja u struci nakon i tijekom studija te stručnoj praksi u Puli i inozemstvu.

Prijave studijskih otvorene su do 30. rujna u 12:00 sati, a isti dan u 16:00 sati objavljuje se konačna rang lista za upise u studijske programe. Rujan je za studente preddiplomskog studija koji trebaju obraniti završni rad prilično intenzivan, zato je bitno da prate sve informacije o datumima objavljenim na mrežnim stranicama Sveučilišta i FET–a ali i na studij.hr. Početkom listopada krenuti će se sa upisima u prvu godinu diplomskog studija, a prema rasporedu i detaljima koji će se objaviti na mrežnim stranicama FET-a.

Dekanica Černe istaknula je kako se aktivno radi i na odnosima sa gospodarstvom i pripremom studenata za tržište rada. Na diplomskoj studiju studenti produbljuju svoje stečeno znanje na višoj razini te u području svog opredjeljenja. Od posebne važnosti za studente je i stručna praksa, koju svi studenti na diplomskoj razini imaju kao opciju za stjecanje praktičnih vještina i upoznavanje sa realnim sektorom. Sve to rezultira aktualnim kompetencijama kod studenata što ih čini konkurentnim na tržištu rada.

Stručna praksa omogućuje studentima da stečena teorijska znanja primjene u praksi i da se povežu sa poslodavcima što u konačnici i obogaćuje njihov životopis i studentsko iskustvo. Studentica Marketinškog upravljanja Andreja Jagetić Daraboš kaže: „Stručna praksa pomogla mi je da upoznam svijet marketinga u stvarnom poslovanju i otkrijem koje sve mogućnosti mi pruža. Naučila sam i upoznala mnogo novih stvari i pojmova, ali najvažnije je to što sam unaprijedila znanje koje sam stekla tijekom studiranja.“

Prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom izv. prof. dr. sc. Dean Sinković – „Pored izgradnje vrhunske infrastrukture i modernizacije studijskih programa, FET već dugi niz godina provodi aktivnosti internacionalizacije u nastavnom i izvannastavnom procesu. Upisom na FET studentima se pruža mogućnost studiranja na jednoj od 150 partnerskih institucija širom Europe i svijeta. U pogledu mobilnosti studentima omogućene su Erasmus i Ceepus stipendije putem kojih mogu u potpunosti financirati troškove puta i smještaja na odlaznu instituciju. Pored programa mobilnosti studentima je omogućena i Erasmus praksa u trajanju do sedam mjeseci, a mogu je koristiti na području cijele Europske Unije. Tu su i brojni međunarodni projekti koje se provode u timu sa studentima s međunarodnih partnerskih sveučilišta putem kojih studenti stječu vrijedna praktična znanja na međunarodnoj razini.“

U prilog tome, student Marketinškog upravljanja Benjamin Lanca iznio je svoje iskustvo studiranja i obavljanja stručne prakse u inozemstvu, a kroz program mobilnosti: „Iskustvo studiranja u Njemačkoj kao i obavljanje stručne prakse u Španjolskoj, donio je puno rada na sebi – naučite se prilagoditi novoj okolini, naučite nešto novo o sebi, steknete nova znanja i vještine. Usavršio sam više jezika i naučio novi. Iskustvo prakse u inozemstvu također vidim i kao ulaganje u poslovnu karijeru jer sam sada i zaposlenje stekao u poduzeću gdje sam obavljao praksu, a zahvaljujući kvalitetnoj podlozi koju sam dobio na studiju. No, ono najvrjednije jesu i prijateljstva koja stječem putem - imam prijatelje u Americi, Španjolskoj, Njemačkoj, Kanadi, Rusiji, Moldaviji, Grčkoj.“

Saznajte više:

 

 

Popis obavijesti