Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš...

U četvrtak, 16. lipnja 2022. godine, izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš održala je pozvano izlaganje na temu “Addressing money laundering concerns in an open banking ecosystem” na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Competition and Payment Services” u organizaciji talijanske središnje banke – Banca d' Italia, i Sveučilišta u Sieni.

Nakon uvoda viceguvernera, g. Piera Cipollonea, u kojem je naglašena važnost novih digitalnih tehnologija i inovacija u financijama (fintech) za razvoj europskog sustava plaćanja i za uspostavu “otvorenog bankarstva” u EU u duhu Revidirane Direktiva o platnim uslugama (PSD2) i strategije Europske komisije o digitalnim financijama, uslijedila su izlaganja na  temu suradnje banaka i fintech-a, kreacije europskog monetarnog prava za digitalno doba, zaštite potrošača u novim platnim  transakcijama, te utjecaju PSD2 na razvoj sustava malih plaćanja.

Izlaganje izv. prof. dr. sc. Marte Božina Beroš fokusiralo se na glavne izazove ekosustava otvorenog bankarstva u smislu sprječavanje pranja novca u državama članicama EU, razvoj regulatorno-institucionalnih kapaciteta, posebice tzv. “suptech-a”, kao i važnost uspostave novog Europskog nadzornog tijela za sprječavanje pranja novca.

Program konferencije:

16-17-giugno-Programma-Competition-and-payments-services.pdf

Popis obavijesti