Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje Nevene...

Aktivno učenje temelji se na ideji aktivnog studenta koji u nastavnom procesu istražuje, surađuje, stvara, predstavlja i razmjenjuje iskustva, razmišljanja, igra uloge i dr. Nastavne satove na kolegiju Menadžment ljudskih potencijala nam je iskustveno modelirala gostujuća predavačica Nevena Tolanov diplomirana psihologinja, HR specijalistica s iznimnim profesionalnim iskustvom.

U svom portfelju klijenata ima velike i male poduzetnike, gospodarstvenike, obrazovne i javne Ustanove iz sektora financijskih i javnih usluga te turizma, a koji su u stalnoj potrebi i fazi usklađivanja svojih ljudskih resursa s promjenama poslovanja. Kako su danas studenti spontani i intuitivni očekuju prezentaciju novih informacija na zanimljiv način kroz atraktivne materijale koji zahtijevaju koncentraciju i pažnju.  Uvjerili smo se studenti rado prihvaćaju učenje kroz suradnički rad i kritičko razmišljanje te da očekuju objašnjenje razloga zašto nešto uče i čemu može služiti.   Neki od ishodi aktivnog učenja bili su usmjereni na osvjetljavanje različitih, često suprotstavljenih očekivanja od selekcije; identificiranje subjektivnih opterećenja, vrednovanja i ponašanja kod donošenja selekcijskih odluka ali i povećati razumijevanje i empatiju o tuđim potrebama, iskustvu i očekivanjima u selekcijskom procesu. Bavili smo se i procjenama  kako steći uvid u cjeloviti, složeni, strukturirani i sistematičan pristup profesionalnoj selekciji; učili na primjerima dobrih praksi te savladavali  kritičko uspoređivanje i evoluiranje poslodavaca s obzirom na praksu profesionalne selekcije.  Propitivali smo i problem objektivnosti ( kvalitativna kategorija) ali i profita (kvantitativna kategorija )  na postignuće  te osvješćivali što znači socijalno odgovoran pristup mjerenju postignuća pojedinca  u  grupi / timu / organizaciji.

Studenti i ja osobno zahvaljujemo našoj gošći Neveni Tolanov na divnom druženju, na procesu iskustvenog učenja i zabavi :  istraživanje – otkriće – pronalaženje. Ponajprije smo zahvalni jer smo produbili interakciju među studentima, istinski se zabavljali, stvorili kulturu povjerenja i poštovanja u nastavnom procesu, te oblikovali učenje. U konačnosti propitivali smo sebe, grupu i „ narasli“ barem malo !

Pula, svibanj 2022.

Izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić

Popis obavijesti