Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Najava gostujućeg predavanja...

U srijedu 25. svibnja 2022. u 12:15 sati u dvorani Soumitra Sharma (dv. 302) održat će se gostujuće predavanje našeg profesora emeritusa prof. dr. sc. Soumitra Sharme na temu "Zagonetni trokut; povijesni i filozofski pristup" (kao nastavka promišljanja profesora o njegovo ideji borbe za dominaciju (idejama u religiji, vlasti i ekonomiji) kroz razvitak različitih civilizacija) u okviru kolegija Monetarna ekonomija. Na predavanje su pozvani svi studenti preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, kao i kolege profesori. 

IZ PREDAVANJA: Davne 2001. godine 'Hrvatsko društvo ekonomista' pozvalo me na javno predavanje u Zagrebu. Predavanju su prisustvovali ministri i poznati hrvatski ekonomisti. To je bilo vrijeme kada sam po prvi put iznio svoju ideju "plutajućeg trokuta u ekonomskom prostoru" kako bih izrazio da održavanje trokuta "ravnim" u prostoru može osigurati ekonomsku ravnotežu održavanjem ravnoteže između administrativne, fiskalne i monetarne mjere. Predavanje je bilo vrlo cijenjeno. To me potaknulo da dalje razvijam ideju. Nastavio sam revidirati ideju i predavati, objavljivati u inozemstvu u časopisima i knjigama. Posljednja verzija pojavila se u mojoj knjizi (2019.) "SOME BRIEFS ON ANCIENT CIVILIZATIONS", Poglavlje 3, str. 135-155. Godine 2007. pozvan sam u Japan na predavanje. Na Sveučilištu Fukuoka, izvornoj ideji, dodao sam ulogu političara, poslovnih ljudi i vjerskih vođa – definirajući ih kao članove "Nesvetog Trojstva". Posljednjih nekoliko mjeseci u tom kontekstu javljaju mi se nova razmišljanja. Neke od njih sam vam predstavio u rudimentarnom obliku. Možda ću ih jednog dana objaviti na međunarodnoj razini!

Popis obavijesti