Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje na temu...

Studenti prve godine diplomskog studija, u okviru kolegija "Lokalne javne financije" imali su priliku prisustvovati gostujućem predavanju gospodina Ivana Filipovića, dipl. iur., voditelja Odsjeka za socijalnu skrb i hrvatske branitelje Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije, održanog 6. svibnja 2022. godine. Gospodin Filipović već dugi niz godina obavlja poslove vezane uz upravljanje imovinom u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) kao i aktivnom sudjelovanju u donošenju Odluka Zagrebačke županije te predlaganju izmjena zakona i pravilnika iz domene navedenog.

Budući da je gospodin Filipović pravne struke, studenti su imali priliku stečena teorijska znanja sagledati kroz prizmu pravnog okvira za upravljanje nekretninama u vlasništvu JLP(R)S u Republici Hrvatskoj. U uvodnom dijelu naglasio je važnost upravljanja, korištenja i raspolaganja svojom imovinom od strane JLP(R)S pažnjom dobrog domaćina što je u javnom interesu. Objasnio je da usprkos postojanju velikog broja zakona kojima su propisani postupci vezani uz imovinu postoji problem podnormiranosti odnosno manjak zakonske regulative za JLP(R)S te je kroz konkretne primjere odluka Zagrebačke županije ukazao na važnost donošenja podzakonskih propisa. 

Kroz analizu pravila vezanih uz najčešće vrste raspolaganja imovinom (prodaja, zakup, služnost, darovanje i zamjena) postavilo se pitanje procjene vrijednosti nekretnine. Problematika procjene vrijednosti nekretnine nije vezana isključivo za raspolaganje imovinom jer primjerice njeno zakonsko i podzakonsko uređenje jedan je od temelja uvođenja poreza na nekretnine prema vrijednosti nekretnine. Vrlo slikovito je objasnio kako je dugogodišnji nedostatak propisa koji bi regulirali procjene vrijednosti nekretnina rezultirao pravnom nesigurnošću i investicijskom odbojnošću. Zaključno je prikazao u kojemu bi smjeru trebale ići reforme odnosno koja pitanja su nedovoljno regulirana zakonskim propisima te istaknuo decentralizaciju upravljanja državnom imovinom kao reformsku mjeru koja će omogućiti učinkovit, brz i kvalitetan sustav upravljanja državnom imovinom.

Studenti su kroz izvrsno i vrlo slikovito predavanje dobili uvid u kompleksnost pravnog okvira koji obuhvaća samo jedan manji dio iz djelokruga nadležnosti JLP(R)S. Svoje teorijsko znanje koje obuhvaća djelokrug poslovanja JLP(R)S produbili su empirijskim znanjem stručnjaka kroz stvarne i praktične primjere.

Popis obavijesti