Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje na temu...

Studenti prve godine diplomskog studija, u okviru kolegija "Lokalne javne financije" imali su priliku prisustvovati gostujućem predavanju mr. sc. Barbare Škreblin-Borovčak, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije Istarske županije, održanom 29. travnja 2022. godine. Gospođa Škreblin-Borovčak već dugi niz godina obavlja poslove vezane za proračun te posjeduje bogato praktično iskustvo vezano uz navedeno područje.

U uvodnom dijelu studenti su upoznati s djelatnostima lokalne i regionalne razine, zakonodavnim okvirom vezanim za proračun te njegovim općim sadržajem. Gospođa Škreblin-Borovčak studentima je ukazala na široku paletu proračunskih korisnika Istarske županije, njihove specifičnosti te izazove s kojima se nose prilikom financiranja aktivnosti i projekata. Na stvarnom primjeru Proračuna Istarske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu objasnila je proces od samog dostavljanja Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od strane Ministarstva financija do donošenja Proračuna od strane županijske skupštine. Detaljno je predstavila Proračun i projekcije na način na koji su isti predstavljeni Županu i Skupštini prije donošenja. Studenti su kroz stvarne primjere dobili uvid u kompleksnost procjene prihoda i rashoda proračuna te u kojim slučajevima dolazi do potrebe za rebalansom proračuna. Na kraju predavanja naglasila je važnost uključivanja građana u proces donošenja i izvršenja proračuna te nove trendove kao što su savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, objavljivanje vodiča za građane, otvoreni proračun te transparentnost.

Studenti su ovim izvrsnim i zanimljivim predavanjem dodatno povezali stečena teorijska i empirijska znanja te od stručnjaka "iz prve ruke" kroz vrlo slikovite, stvarne, vrlo plastične i praktične primjere dodatno proširili stečeno znanje.

Popis obavijesti