Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prof. dr. sc. Sandra Krtalić...

Prof. dr. sc. Sandru Krtalić Hrvatski sabor je nedavno imenovao predsjednicom Povjerenstva za fiskalnu politiku i time zaključio gotovo tri godine dugo traganje za čelnom osobom Povjerenstva.

Izborom za predsjednicu Povjerenstva dobiva status dužnosnika po propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa. Povjerenstvo za fiskalnu politiku ima sedam članova koji se biraju na mandat od pet godina. Imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije, a predlažu ih Državni ured za reviziju, Ekonomski institut Zagreb, Institut za javne financije, Hrvatska narodna banka te ekonomski i pravni fakulteti. Članovi Povjerenstva već su imenovani.

Povjerenstvo je stalno neovisno tijelo s nizom odgovornih zadaća, jedna od njih je upozoriti Vladu da, dođe li do određenih odstupanja bilo u primjeni fiskalnih pravila, bilo makroekonomskih projekcija u odnosu na projekcije Europske komisije, traži očitovanje ili određena postupanja kako bi se te diskrepancije uravnotežile.

Čestitamo našoj profesorici prof. dr. sc. Sandri Krtalić i želimo joj puno uspjeha na novoj poslovnoj funkciji.

Popis obavijesti